Close

Welkom Bij Indehaeck

‘Integriteit is doen wat juist is, zelfs als niemand kijkt’. Dit gaat echter niet vanzelf. Wat zien we in de praktijk? Regels in organisaties over integriteit en (on)gewenst gedrag worden vaak vastgelegd in procedures, regelingen en gedragscodes. Toch is dit geen garantie dat het integriteitbesef structureel op peil blijft in uw organisatie. En daarbij, wat is het juiste gedrag? Veel praktijksituaties zijn niet rood of groen of zwart-wit. Organisaties die serieus werk willen maken van integriteit, moeten een antwoord vinden op vragen als:


□ Hoe vinden we een goede balans tussen een strategie van naleven en stimuleren van integer handelen?

□ Hoe kunnen we commercieel succesvol zijn of resultaatgericht werken én voldoen aan wet- en regelgeving?

□ Hoe zorgen we voor de juiste mate van aandacht voor integriteit, op een manier die inspireert?

□ Welk type leiderschap werkt wel en niet bij het versterken van een integere bedrijfscultuur?

□ Hoe zorgen we er voor dat medewerkers (vermoedens van) misstanden en ongewenst gedrag tijdig durven signaleren?


Indehaeck streeft naar integere organisaties, waar gedrag klopt! Waarom? Omdat Indehaeck gelooft dat organisaties, leiders en medewerkers die ‘het goede doen’ en dit doen ‘om de goede reden’ zowel vanuit maatschappelijk als commercieel oogpunt op de lange termijn het meest succesvol zullen zijn.

Thema’s

Indehaeck onderscheidt vier thema’s die de rode draad vormen in de dienstverlening. Organisaties die preventief werk maken van deze vier thema’s vergroten de kans op lange termijn succes en verkleinen de kans op misstanden, ongewenst gedrag, financiële schade en reputatie risico’s.

Leiderschap En Voorbeeld- gedrag
Opleiding En Training
Integere Cultuur en Risico Bewustzijn
Speak up en Ongewenst gedrag

Dienstverlening

Wat Biedt Indehaeck

Hier vindt u per thema een impressie van kortdurende trainingen, uitgebreidere opleidingsprogramma’s, opdrachten en rollen die Indehaeck voor u kan verzorgen of kan invullen. Wilt u meer informatie, een in company programma of bent u benieuwd naar combinatiemogelijkheden van onderwerpen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Leiderschap en voorbeeldgedrag

Indehaeck adviseert en begeleidt organisaties in het ontwikkelen van het leiderschap dat nodig is om uw bedrijfskernwaarden, integriteit en het gewenste gedrag voor te leven. En hiermee als leider een positieve en betekenisvolle impact te hebben op uw stakeholders en het integriteitklimaat van de organisatie.

Wat kan Indehaeck voor u betekenen?

□ Masterclass ‘Ethisch leiderschap en de kracht van voorbeeldgedrag’

□ Masterclass ‘De geheimen van de groep en het sturen op ongeschreven regels’

□ Training morele oordeelsvorming voor leidinggevenden en toezichthouders

□ Onafhankelijke bestuursevaluaties en begeleider van self-assessments over integriteit, gedrag en cultuur

□ Trainer en spreker tijdens management trainee en –development programma’s: ‘ethisch leiderschap en professionele dilemma’s in de 21e eeuw’

OPLEIDING en TRAINING

Indehaeck ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van een passend trainingsaanbod op het gebied van ethiek, gedrag en cultuur.

Wat kan Indehaeck voor u betekenen?

□ Verzorgen trainingen integriteit en morele oordeelsvorming

□ Ontwikkeling van opleidings- en trainingsprogramma’s (klassikaal, online, apps, serious games) op het gebied van integriteit, risk awareness en compliance

□ Intervisiebegeleider voor medewerkers (algemeen of specifiek: moreel leeroverleg/praktijk dilemma’s)

□ Train de trainer programma’s en coaching on the job voor specifieke doelgroepen zoals compliance officers, integriteit functionarissen en risicomanagers

□ Inspirerende invulling en begeleiding van medewerkerbijeenkomsten in het kader van een beroepseed, kernwaarden of gedragscode

Integere cultuur en risico bewustzijn

Indehaeck helpt om blinde vlekken in de cultuur te identificeren die de kans op integriteitincidenten vergroten. Heeft u die al scherp? Dan ondersteunt Indehaeck u graag bij het ontwikkelen en implementeren van cultuurinterventies om gedrag- en cultuurrisico’s te verminderen en het risicobewustzijn te versterken.

Wat kan Indehaeck voor u betekenen?

□ Gedrag- en cultuur risicoscan en integriteit nul-meting

□ Adviseur en trainer tijdens cultuurveranderingstrajecten

□ Teamcoach

□ Professioneel ‘tegenspreker’, vervullen onafhankelijke challenge rol tijdens belangrijke projecten

□ Trainings- en opleidingsprogramma ‘Grip op soft controls, gedrag en cultuur’ voor specifieke doelgroepen als compliance officers, auditors, toezichthouders en risk managers

Speak up en ongewenst gedrag

Indehaeck helpt organisaties bij het komen tot een goed werkend meldpunt en mechanismen voor het kunnen melden van (vermoedens van) misstanden en ongewenst gedrag.

Wat kan Indehaeck voor u betekenen?

□ Vervullen functie van externe vertrouwenspersoon integriteit en/of ongewenste omgangsvormen

□ Advies bij inrichting van meldsystemen, beleid, processen en procedures voor het melden van misstanden

□ Workshop morele moed

□ Workshop ‘aansprekend aanspreken’

□ Ontwikkelen van een communicatieplan voor een gestructureerde wijze van voorlichting aan medewerkers over meldmogelijkheden, de gedragscode of het integriteitbeleid

Over IndeHaeck

Indehaeck is opgericht door Hakan Honders.

Al meer dan tien jaar houd ik mij in afwisselende rollen als trainer, consultant, compliance & ethics officer en toezichthouder bezig met ethiek, (on)gewenst gedrag en cultuur in organisaties. Het zijn onderwerpen die mij professioneel en persoonlijk mateloos boeien. Kernvragen en uitdagingen hierbij zijn altijd geweest:

  • Waar ligt de grens als het gaat om integriteit?
  • Waar staat de organisatie voor als haar kernwaarden op de proef worden gesteld?
  • Hoe kan gewenst gedrag concreet worden gemaakt?
  • Hoe het integriteitbesef en gewenst gedrag levend te houden op een manier die aanspreekt?

Het ondersteunen van organisaties bij het komen tot échte veranderingen op dit boeiende vakgebied past bij mijn persoonlijke ideaal van een transparantere en eerlijkere wereld.

Door mijn veelzijdige opleidingsachtergrond en werkervaring ben ik in staat om gedragswetenschappelijke inzichten en eigen ervaringen op een praktische, inspirerende en effectieve manier toe te passen in onderzoeks-, advies- en trainingsopdrachten.

Ik maak makkelijk verbinding met professionals van operationeel niveau tot senior management. Ik spreek verschillende ‘bedrijfs-talen’, omdat ik zowel in of voor de commerciële als de (semi) publieke sector heb gewerkt en hierbij veelvuldig samen heb gewerkt met HR-professionals, compliance officers, risk managers en auditors. Mijn gesprekspartners ervaren mij als creatief en vernieuwend.

Ik ben werkzaam als freelance docent en treed op als trainer/docent tijdens bedrijfsopleidingen en leergangen. Tot slot beschik ik over een uitgebreid netwerk waar ik in het belang van mijn opdracht(gever) een beroep op kan doen.

Zo werk ik onder andere samen met Van Oss & Partners, dat geaccrediteerd is voor het opleiden en nascholen van gecertificeerde vertrouwenspersonen.

Contact

Kom in Contact

Geinteresseerd in wat Indehaeck voor uw organisatie, leiders en medewerkers kan betekenen? Neem dan gerust contact op.


Hakan Honders

06-54371595

hakanhonders@indehaeck.nl

www.indehaeck.nl

Vind me op LinkedIn:

Bank: NL68KNAB0255193750

BTW: NL189862324B01

KVK: 65410718